תכנון אורבני

 פרוייקט פארק המסילה בירושלים

חידוש מסילת הרכבת

תכנית לשכונת

עין כרם בירושלים

 תכנית לפיתוח

ירוחם

שטחים פתוחים בירושלים

בשיתוף מכון ירושלים

תכנית ממשק 

כשעיר ונחל נפגשים