חשבו על דמותה של ישראל, ומייד יעלו בדמיונכם נופי החקלאות והכפר: תלמים חרושים עד קו האופק, שדות כותנה מלבינים, פרדסים ירוקים מנוקדים כתום, עצי זית מכסיפים בינות טרסות אבן, תמונות ומראות מעברה של הארץ, דרך דברי ימים עמוסי תהפוכות, ועד לנוף המתהווה והמתחדש בימינו אלה. הנוף החקלאי, הנוף הטבעי והנוף הבנוי, מרכיבים את דמותה של הארץ. הנוף הבנוי - חותמו של האדם טבוע בו. הנוף הטבעי - ניכר בו עדיין רישומם של מעשי שמים. בנוף החקלאי נמצא שילוב בין מעשה אדם ומעשה שמים, ומבחינה זו רב בו הגיוון והעניין - ולצידם האתגר. תכנית להגנה על שטחים חקלאיים במחוז מרכז, נעשתה עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל. תכניות פיתוח חקלאי נעשו במדינות אפריקה, המזרח הרחוק ומזרח אסיה.

תכנון פיתוח ושימור

חקלאות

הנחל והעיר

הילכו שנים יחדיו

שילוב חקלאות

בפארקים ואזורי נופש מטרופוליניים

חקלאות אדם נוף

עתיד החקלאות בארץ ישראל

YEHUDA_Page_001.jpg

The Ultra-Orthodox Community & The Environment