פרוייקטים

תכניות לאומיות ואזוריות

מתווי פיתוח בר קיימא, תכנית ברמה הלאומית והאיזורית, בארץ ובמדינות נוספות.

תכנון עירוני

נסיון עשיר בפרויקטי פיתוח ושיקום עירוניים, התחדשות עירונית ותיירות.

משאבי טבע

ייעוץ שוטף לניצול יעיל, סביבתי ובר קיימא במשאבים טבעיים.

חקלאות

 ייעוץ חקלאי מקצועי בגישה סביבתית, יעילה ובת קיימא.

תכנון חופים

ייעוץ בתחומים של פיתוח חופי בר קיימא, תיירות חופית וניהול משאבים טבעיים.

תיירות

תכנון תוכניות מתאר ארציות לתיירות וייעוץ שוטף בתחומי התיירות האקולוגית ופיתוח תיירות.