חיפוש
  • מוטי קפלן

יש ערים במרכז הארץ שלא ראויות להיקרא עיר