תכניות לאומיות ואזוריות

 2020 ישראל

תוכנית לאומית למאה ה -21

תכנית מתאר ארצית

לפיתוח סורינאם

ירושלים

תכנית אב אזורית 1