תכניות לאומיות ואזוריות

 2020 ישראל

תוכנית לאומית למאה ה -21

תכנית מתאר ארצית

לפיתוח סורינאם

ירושלים

תכנית אב אזורית 1

+972 26710841

רחוב שמעון 7,

ירושלים,

ישראל

כל הזכויות שמורות, מוטי קפלן מתכננים בע"מ ©

עיצוב האתר - נדב הורביץ