גלריה

חקלאות

IMG_6943
IMG_0891
IMG_6951
DSC_5183
DSC_5153

סחף קרקע

DSC_9147
DSC_9146
DSC_9148

נחלים

DSC_5514
DSC_5450
DSC_5507
DSC_5506
DSC_5408
DSC_5403
DSC_5391
DSC_5221
DSC_5397
DSC_5132
DSC_5216
DSC_5206
DSC_5200
IMG_20190423_145411
IMG_20190423_145409
IMG_20190423_144414
PICT0020
IMG_0943
DSC_5736
DSC_5697
IMG_0939
DSC_5690
DSC_5688
DSC_5630
DSC_5687
DSC_5599
DSC_5602
DSC_5597
DSC_5611
DSC_5519
DSC_5573
DSC_5545
DSC_5528
DSC_5216
IMG_0943
DSC_5630
DSC_5599
IMG_0939
DSC_5221
DSC_5450
DSC_5519
DSC_5573
תמ''א אחת שטחים פתוחים מרק שטיינגאוז