subject_IPLAN_LOGO_WITH_STATE_OF_ISRAEL_

מנהל

התכנון

ייעוץ

שוטף

 תוכנית מתאר ארצית מקיפה, תכנון חופי, מדיניות שטחים פתוחים, ועוד.

Israel_Ministry_of_the_Environment_Logo.svg_edited.png

המשרד

להגנת הסביבה

אסטרטגיה

לאומית

אסטרטגיה לפריסת האוכלוסייה בישראל. ייעוץ שוטף, מיפוי וסיווג יחידות נוף לפי רגישות ברמה הארצית במסגרת תמ"א 35.

375px-Coat_of_arms_of_Suriname.svg.png

ממשלת

סורינאם

פיתוח

חקלאי

ייעוץ והדרכה במסגרת תכנית אב לאומית לפיתוח החקלאות במדינה. בנוסף, ייעוץ שוטף למשרד החקלאות וגופי התכנון.

undp.jpg

תוכנית הפיתוח של האו"ם

UNDP

אמנות

ריו

ייעוץ והדרכה לגופי הממשל בהשגת מטרות אמנות ריו בתחומי המגוון הביולוגי, שינויי האקלים והידלדלות קרקע.

moag.png

משרד

החקלאות

מיפוי

והערכה

מיפוי לאומי, אפיון והערכה של שטחים חקלאיים, פיתוח מתודולוגיה לכימות התרומה של סוגי החקלאות השונים.

לוגו-משרד-התיירות-לעם-רקע-לבן.jpg

משרד

התיירות

תוכנית אב

לאומית

הובלת צוות תכנון של תכנית האב הארצית לתיירות בישראל. ייעוץ שוטף בתחומי התיירות האקולוגית, פיתוח תיירות בירושלים, יפו, חיפה, הנגב והגליל.

20161130140446_עיריית-ירושלים_edited.png

עיריית

ירושלים

מגוון

פרוייקטים

תוכניות פיתוח עירוני, תכנית אב לשכונת בית צפאפא, פרויקט פארק הרכבת, תוכנית אב לפיתוח תיירותי בעין כרם והצעה לשביל לאורך קו פרשת המים הארצי.

1024px-Emblem_of_Nepal.svg.png

ממשלת

נפאל

קרקע

ומים

מספר סקרי קרקע בוצעו עבור הממשלה והמשרדים הרלוונטיים, בנוסף לייעוץ מקצועי בתחומי פיתוח מקורות מים, שיקום שדות אורז ועוד.

governo_logo-1.png

ממשלת 

אנגולה

תכנון רצועת החוף

גיבוש תוכנית מתאר ארצית לאזור החוף, ייעוץ בתחומי פיתוח עירוני, תיירות וניהול המשאבים הטבעיים באיזור רצועת החוף.

1200px-Coat_of_arms_of_Nigeria.svg.png

ממשלת

ניגריה

סקרי קרקע

סדרה של סקרי קרקע בוצעו ברחבי המדינה לצורך מספר מטרות המפורטות בעמוד הפרויקט.

768px-Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg.png

רפובליקת

הפיליפינים

סקרי קרקע

סקרי קרקע בוצעו באיים הצפוניים, במקביל למימוש תכנית פיתוח החקלאות באזור.

Coat_of_arms_of_the_Dominican_Republic.svg.png

הרפובליקה

הדומיניקנית

ייעוץ והדרכה

ייעוץ והדרכה הנוגע  להתמודדות עם בעיית ההמלחה הקרקע במדינה.

1200px-Tel_Aviv_New_Logo.svg.png

משרד

השיכון הבינוי

רשות

הטבע והגנים

קרן קיימת

לישראל

עיריית 

תל אביב

ייעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי, תכנית אב מרחב אשקלון, תכנית לאיתור שטחים לבינוי בנפת באר שבע, תכניות ליישובים - חולון, אליפז וגבעות בר.

480px-Emblem_of_Ethiopia.svg.png

מסדרונות אקולוגיים

יעוץ בנושאי מסדרונות אקולוגיים וליווי מקצועי במספר פרויקטים מרכזיים.

800px-Coat_of_arms_of_Morocco.svg.png

ייעוץ שוטף

תכנית המתאר הארצית ליער וליעור - תמ"א 22, תכניות פיתוח תיירות

Coat_of_arms_of_Botswana.jpg

אקולוגיה עירונית

"אקולוגיה עירונית" בתכנית המתאר העירונית תל אביב 5000  - פרקי טבע עירוני, ניצול נגר עילי וגיבוש מבנה עירוני וחללים ציבוריים מקושרים.

ממשלת

אתיופיה

ממשלת

מרוקו

ממשלת

בוצואנה

עמותת

יד הנדיב

פיתוח

סקרי קרקע

ייעוץ חקלאי

גני רמת הנדיב

סקרי קרקע מפורטים למטרת איתור קרקעות לפיתוח ברחבי המדינה.

סקרי קרקע בשטחי חקלאות שנפגעו מהמלחה במזרח המדינה, סמוך לגבול עם אלג'יר. הצעת שיטות טיוב ושיפור קרקעות מלוחות. 

תכנית אב לפיתוח החקלאות. הכנת "אטלס קרקעות" ארצי. טיפוסי קרקע ותכונותיהם כבסיס לאיתור שטחים לעיבוד חקלאי.

הכנת תכנית אב לגני רמת הנדיב, אחוזת הקבר של הנדיב הידוע, הברון אדמונד דה רוטשילד, ומרחב החורש הטבעי הסובב

לקוחות, שותפים

וידידים