מנהל

התכנון

ייעוץ

שוטף

 תוכנית מתאר ארצית מקיפה, תכנון חופי, מדיניות שטחים פתוחים, ועוד.

המשרד

להגנת הסביבה

אסטרטגיה

לאומית

אסטרטגיה לפריסת האוכלוסייה בישראל. ייעוץ שוטף, מיפוי וסיווג יחידות נוף לפי רגישות ברמה הארצית במסגרת תמ"א 35.

ממשלת

סורינאם

פיתוח

חקלאי

ייעוץ והדרכה במסגרת תכנית אב לאומית לפיתוח החקלאות במדינה. בנוסף, ייעוץ שוטף למשרד החקלאות וגופי התכנון.

תוכנית הפיתוח של האו"ם

UNDP

אמנות

ריו

ייעוץ והדרכה לגופי הממשל בהשגת מטרות אמנות ריו בתחומי המגוון הביולוגי, שינויי האקלים והידלדלות קרקע.

משרד

החקלאות

מיפוי

והערכה

מיפוי לאומי, אפיון והערכה של שטחים חקלאיים, פיתוח מתודולוגיה לכימות התרומה של סוגי החקלאות השונים.

משרד

התיירות

תוכנית אב

לאומית

הובלת צוות תכנון של תכנית האב הארצית לתיירות בישראל. ייעוץ שוטף בתחומי התיירות האקולוגית, פיתוח תיירות בירושלים, יפו, חיפה, הנגב והגליל.

עיריית

ירושלים

מגוון

פרוייקטים

תוכניות פיתוח עירוני, תכנית אב לשכונת בית צפאפא, פרויקט פארק הרכבת, תוכנית אב לפיתוח תיירותי בעין כרם והצעה לשביל לאורך קו פרשת המים הארצי.

ממשלת

נפאל

קרקע

ומים

מספר סקרי קרקע בוצעו עבור הממשלה והמשרדים הרלוונטיים, בנוסף לייעוץ מקצועי בתחומי פיתוח מקורות מים, שיקום שדות אורז ועוד.

ממשלת 

אנגולה

תכנון רצועת החוף

גיבוש תוכנית מתאר ארצית לאזור החוף, ייעוץ בתחומי פיתוח עירוני, תיירות וניהול המשאבים הטבעיים באיזור רצועת החוף.

ממשלת

ניגריה

סקרי קרקע

סדרה של סקרי קרקע בוצעו ברחבי המדינה לצורך מספר מטרות המפורטות בעמוד הפרויקט.

רפובליקת

הפיליפינים

סקרי קרקע

סקרי קרקע בוצעו באיים הצפוניים, במקביל למימוש תכנית פיתוח החקלאות באזור.

הרפובליקה

הדומיניקנית

ייעוץ והדרכה

ייעוץ והדרכה הנוגע  להתמודדות עם בעיית ההמלחה הקרקע במדינה.

משרד

השיכון הבינוי

רשות

הטבע והגנים

קרן קיימת

לישראל

עיריית 

תל אביב

ייעוץ סביבתי

ייעוץ סביבתי, תכנית אב מרחב אשקלון, תכנית לאיתור שטחים לבינוי בנפת באר שבע, תכניות ליישובים - חולון, אליפז וגבעות בר.

מסדרונות אקולוגיים

יעוץ בנושאי מסדרונות אקולוגיים וליווי מקצועי במספר פרויקטים מרכזיים.

ייעוץ שוטף

תכנית המתאר הארצית ליער וליעור - תמ"א 22, תכניות פיתוח תיירות

אקולוגיה עירונית

"אקולוגיה עירונית" בתכנית המתאר העירונית תל אביב 5000  - פרקי טבע עירוני, ניצול נגר עילי וגיבוש מבנה עירוני וחללים ציבוריים מקושרים.

ממשלת

אתיופיה

ממשלת

מרוקו

ממשלת

בוצואנה

עמותת

יד הנדיב

פיתוח

סקרי קרקע

ייעוץ חקלאי

גני רמת הנדיב

סקרי קרקע מפורטים למטרת איתור קרקעות לפיתוח ברחבי המדינה.

סקרי קרקע בשטחי חקלאות שנפגעו מהמלחה במזרח המדינה, סמוך לגבול עם אלג'יר. הצעת שיטות טיוב ושיפור קרקעות מלוחות. 

תכנית אב לפיתוח החקלאות. הכנת "אטלס קרקעות" ארצי. טיפוסי קרקע ותכונותיהם כבסיס לאיתור שטחים לעיבוד חקלאי.

הכנת תכנית אב לגני רמת הנדיב, אחוזת הקבר של הנדיב הידוע, הברון אדמונד דה רוטשילד, ומרחב החורש הטבעי הסובב

לקוחות, שותפים

וידידים

+972 26710841

רחוב שמעון 7,

ירושלים,

ישראל

כל הזכויות שמורות, מוטי קפלן מתכננים בע"מ ©

עיצוב האתר - נדב הורביץ